Apie mus
Naujienos
OK narių naujienos
Renginiai
Konkursai
OVUP
KFU

Olimpinė karta

Olimpinė karta – tai 18 metų vykstanti ilgalaikė programa (iki 2015 m. „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“), skirta vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Programoje dalyvauja 138 ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos iš visos šalies.

Olimpinis švietimas – tai ugdomoji veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes ypatingai vaikams ir jaunimui. 

Misija – ugdyti olimpiečius sporte ir gyvenime
Tikslas – per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus
Programos uždaviniai:

  • Skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti bei mokytis per sportą;
  • Formuoti harmoningą, kūrybingą, atsakingą asmenybę;
  • Skleisti olimpizmo idealus;
  • Gerinti Lietuvos vaikų sveikatą;
  • Stiprinti sporto svarbą visuomenės tarpe.

Programos narės ne tik dalyvauja organizatorių siūlomose veiklose: mokymuose, konferencijose, akcijose, šventėse, konkursuose, renginiuose, tačiau nuolat gyvena olimpiniu ritmu tiek pamokų metu, tiek po jų. Olimpizmas integruojamas į mokomuosius dalykus mokyklose ir neformaliojo švietimo veiklas. Sportas yra puiki priemonė susidariusių problemų ir iššūkių sprendimui. Darželius ir bendrojo ugdymo mokyklas lankantys vaikai bendraudami su mokytojais bei dalyvaudami su olimpizmo sklaida susijusiose programose tampa aktyvesni, drąsesni, išmoksta užsibrėžti tikslų ir jų siekti, o draugiškumas ir pagarba jiems tampa natūralia elgsena.

Pagrindinės veiklos sritys:

  • Informuojame apie Lietuvos ir užsienio sportininkus, Lietuvos ir tarptautinę sporto istoriją;
  • Organizuojame olimpinio ugdymo seminarus ir mokymus pedagogams ir mokiniams;
  • Siūlome galimybes dalyvauti tarptautiniuose ir Lietuvos konkursuose ir renginiuose;
  • Suteikiame priemones olimpinių vertybių sklaidai;
  • Padedame mokykloms ir ikimokykinėms įstaigoms skatinti fizinį aktyvumą ir sportą ugdymo įstaigose.

 

Programą vykdo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas