Apie mus
Naujienos
OK narių naujienos
Renginiai
Konkursai
OVUP

Olimpinio projekto konkursas

Olimpinio projekto konkursas

Projekto "Olimpinė karta" olimpinio projekto konkursas rengiamas kiekvienų metų pavasarį. Konkursas skirtas projekto nariams, kurie nori įgyvendinti papildomas projektines veiklas, atsižvelgdami į olimpines vertybes, pagrindinius olimpinius principus ir pagrindinius olimpinio judėjimo ramsčius. Konkurso laureatams skiriamas iki 500 eurų finansavimas.

Konkurse gali dalyvauti tik projekto „Olimpinė karta narės“ – bendrojo ugdymo mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos.

2019 m. finansavimas gali būti skirtas tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo veikloms įgyvendinti. 

Paraiškoje nebūtina nurodyti visų įstaigos metų veiklų, tai gali būti vienos dienos renginys, ar renginių ciklas, socialinis projektas ar kita veikla. 

Tvarkos apraše nurodyta detali informacija.

Paraišką pateikti galite prisijungę prie Jūsų mokyklos ar ikimokyklinės įstaigos vidinio puslapio.

 
Artimiausi renginiai

Artimiuasių renginių nėra

Visi renginiai