Apie mus
Naujienos
OK narių naujienos
Renginiai
Konkursai
OVUP
KFU

Olimpinio mėnesio 4 savaitė - Bendradarbiavimas

Olimpinio mėnesio 4 savaitė - Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas šiandien daugeliu atveju – didelėje krizėje. Prie to prisidėjo ne tik naujos technologijos, tačiau ir Covid-19 situacija visame pasaulyje. Vaikai neįsivaizduojamai daug laiko praleidžia prie išmaniųjų technologijų, todėl pamažu ima prarasti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, dažnai nebegeba įvardyti savo poreikių, minčių, jausmų.

Taigi, kuo svarbus bendradarbiavimas? Paprastai bendradarbiavimas apibrėžiamas kaip abipusiškumo santykis arba prasminga sąveika tarp dviejų ar daugiau šalių. Gyvendami visuomenėje suvokiame, kad bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus gebėjimas, kuris atveria galimybes efektyviai siekti savo tikslų, mokytis iš kitų, nepasimesti sudėtingose situacijose, mokytis lyderystės ir iniciatyvos. Akivaizdu, kad siekiant būti sėkminga asmenybe XXI amžiuje, reikalingas didelis įsitraukimas į įvairaus pobūdzio bendradarbiavimą su skirtingomis šalimis, o norint tinkamai koordinuoti veiklą su kitais bei siekti bendrų tikslų, reikia stiprių bendradarbiavimo įgūdžių. Bendradarbiavimo įgūdžiai paprastai prasideda šeimoje, kur santykiai pirmiausia formuojasi tarp šeimos narių. Vėliau jie persikelia į darželio, mokyklos, universiteto, darbo kolektyvus. Tad suprantama, jog bendradarbiauti žmogus mokosi visą gyvenimą, nuolat tobulėja mokydamasis tinkamai komunikuoti, dirbti komandoje ir spręsti konfliktus.

Bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus vaiko augimui ir vystymuisi. Nuolatinis bendradarbiavimo įgūdžių gerinimas padeda ne tik sumažinti vaiko juntamas įtampas ir atlikti norimas užduotis, bet ir ugdo bei tobulina tarpasmeninius įgūdžius. Juk žmogus – sociali būtybė – jis negali visavertiškai funkcionuoti būdamas vienas, atsiskyręs nuo šeimos, draugų, kolektyvo, visuomenės. Taigi, pirmiausia, gebėti sėkmingai bendradarbiauti labai svarbu todėl, kad tai lemia asmens emocinę būseną. Ypač šis gebėjimas aktualus vaikams, kuriems būtinas bendraamžių pripažinimas. Nepritampantis prie draugų ar kolektyvo vaikas jaučiasi atstumtas, lūdnas, nelaimingas. Kiekvienam vaikui, nepriklausomai jis intravertas ar ekstravertas, yra reikalingi bent keli draugai, su kuriais sietų bendri pomėgiai, pažiūros. Svarbu, kad vaikas mokėtų bendrauti net tik su suaugusiais, bet ir su savo amžiaus vaikais.

Bendradarbiavimo nauda

Svarbu suprasti bendradarbiavimo atnešamą naudą. Kai kurie vaikai, o kartais net ir suaugę, atsidūrę grupinio darbo sūkuryje apsidžiaugia, kad turės galimybę nieko nedaryti, nes kiti atliks darbą už jį. Dažnai komandinių užduočių ar veiklų metu natūraliai išsiskiria lyderis, kuris turėtų ne užgožti kitus komandos narius, o pasistengti, kad visi dirbtų kartu. Efektyvus komandinis darbas sutaupo daug laiko – jo dėka užduotys paprastai atliekamos greičiau ir kokybiškiau, juk ne veltui sakoma ,,dvi galvos geriau negu viena“. Komandinis darbas naudingas dar ir tuo, kad jis dirbančiuosius labiau motyvuoja, todėl mokiniai dirbdami grupėje pasitempia – juk niekas nenori prastai pasirodyti prieš draugus. Taip pat dirbant su kitais jaučiamas didesnis pasitenkinimas negu užduotis atliekant individualiai. Be to, mažėja klaidų tikimybė – bendradarbiaujantys komandos nariai yra motyvuoti ir suinteresuoti darbu, tad grupėje dirbama atidžiau ir sąžiningiau.

Bendradarbiavimo įgūdžiai vaikui ateityje gali padėti lengviau įsilieti į darbo rinką, asmenybė gebės kurti ilgalaikius santykius su aplinkiniais, jam seksis prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje. Bendradarbiauti linkęs žmogus pasitikės savimi ir aplinkiniais, jis nebijos prisiimti atsakomybės, lengvai įgyvendins savo idėjas ir padės tai padaryti kitiems.

Kaip ugdyti vaikų bendradarbiavimą?

Akivaizdu, kad darbas grupėje ar komandoje vaikams padeda mokytis kurti santykius su kitais, lavinti problemų sprendimo įgūdžius, mokytis tolerancijos. Ugdyti vaikų bendradarbiavimą galima dirbant nedidelėse komandose ar grupelėse. Sudarius jas, reikėtų leisti vaikams užduotis atlikti patiems, kad jie patys savarankiškai ieškotų sprendimų. Kartu aptardami bendrą darbą vaikai mokosi atvirai reikšti savo nuomonę, gerbti kitus. Po bet kokio užsiėmimo yra būtinas grįžtamasis ryšys ir aptarimas, tad tam reikia skirti papildomo laiko. Puiku, jei vaikai geba ir patys įvertinti vienas kito elgesį darbo metu, nusakyti savo paties elgseną, sėkmes ir nesėkmes. Ypatingai vaikų bendradarbiavimą padeda lavinti komandiniai žaidimai, simuliacijos. Žinoma, jų metu gali pasitakyti ir konfliktinių situacijų, tačiau nereikėtų jų vengti ir slopinti. Ugdytojas ar šeimos narys turėtų skirti dėmesio konfliktams aptarti, kad neigiamos emocijos neužgožtų smagios veiklos. Taip pat bendradarbiavimo mokytis padeda pasiskirstymas pareigomis, atsakomybėmis grupinio darbo metu.

Klasėje Jūs galite kurti gerą atmosferą, padėdami vaikams dirbti komandoje ir gerbti vieni kitus. Komandos formavimo veikos puikiai tinka mokyti vaikus bendradarbiavimo įgūdžių. Todėl pateikiame Jums keletą užduočių ir veiklų, kurios, tikimės, bus ne tik smagios, bet ir padės ugdyti bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius, mokys tolerancijos.

Visą savaitę kas rytą (o gal tokia tradicija galės gyvuoti visus likusius mokslo metus?) pradėkite sustodami ratu ir susikibkite už rankų. Tuomet visi choru neskubėdami lyg mantrą sukalbėkite Lukos Kibirkšties plakate esantį tekstą. Pradėkite: "Mes Palaikome vienas kitą..." Galite kai kuriems didžiosiomis raidėmis parašytiems žodžiams sugalvoti judesius, kad vaikai juos galėtų parodyti besakant Jūsų klasės priesaiką. Pavyzdžiui, KLAUSOMĖS – pridėkite abi rankas prie ausyčių, GERBIAME – visi nusilenkite, DALINAMĖS – vaizduokite su meile ir rūpesčiu atiduodamą įsivaizduojamą daiktą vienas kitam, DŽIAUGIAMĖS – pašokinėkite iš laimės rodydami begalinį džiaugsmą, VIENA KOMANDA – susikibę pakelkite rankas į viršų ir sušukite "valio", “2B” (klasės pavadinimą) ar kitą Jus, kaip komandą, abipūdinantį žodį ar frazę.

 

 1. Trumpai pristatykite vaikams tolerancijos sampratą, pavyzdžiui: tai pakantumas, mandagumas, pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, galiausiai – pripažinimas, kad kiekvienas turi teisę būti kitoks nei mes patys. Tolerancija – tai supratimas, kad visi yra Tau lygūs, kad jie – tokie patys žmonės, asmenybės, kurios turi tokias pačias teises kaip ir Tu. Toleruoti reiškia suvokti ir pripažinti, kad kitų ypatybių turintis žmogus nėra blogesnis, žemesnis, menkesnis.
  Kartu su vaikais sugalvokite kuo daugiau tolerancijos pavyzdžių, prašykite pasisakyti kiekvieno vaiko. Pavyzdžius galite fiksuoti lentoje arba atskirame plakate ir palikti ilgesniam laikui kaboti. Galite įjungti ir smagų judesio elementą – tas, kuris nori pasakyti tolerancijos pavyzį atsistoja, paeina į šoną nuo stalo ir dailiai nusilenkia.Prie pavyzdžių grįžkite bet kada susidūrus su tolerancijos ar, atvirkščiai, netoleravimo atvejais – kartu paanalizuokite situacijas ir papildykite sąrašą teigiamais pavyzdžiais.
 1. Komandinis žaidimas – minų laukas. Klasėje lipnia juosta pažymėkite kvadratą, kuris simbolizuos minų lauką. Pristatykite jame plastikinių kūgių, primėtykite žaislų ar įrengikte kitokių kliūčių (galite naudoti, pavyzdžiui, vienkartinius plastikinius puodelius). Kliūčių tankį dėliokite pagal vaikų amžių ir sužaistų kartų skaičių (juk kartodami tobulėjame!). Padalinkite vaikus į dvi grupes. Vieniems užriškite akis – jie bus aklieji, o kiti turės duoti tikslias instrukcijas, kaip praeiti minų lauką neususprogdinant minos! Tai reiškia, vaikai turės judėti lėtai ir jokiais būdais neužkliudydami kliūties bei labai įdėmiai klausyti instrukcijų į kurią pusę sukti koją prieš statant ant žemės. Būtinai leiskite visiems pabūti tiek instruktoriais, tiek aklaisiais!

 

 1. Pasirūpinkite keletu antklodžių ar pledų. Vieną pusę pažymėkite lipnia juosta ar kuo kitu, kad galėtumėte atskirti antklodės/pledo puses. Padalinkite klasę į tiek grupių, kiek tilptų sustoti ant kiekvienos antklodės paliekant po maždaug ketvirtį laisvos vietos. Vaikų grupelės turi kojomis atsistoti ant antklodžių. Tuomet pasklebkite užduotį – nė vienam vaikui nenulipant nuo antklodęs, komanda turi ją apversti. Patikėkite, bus smagu ir įdomu. Galiausiai vaikai turėtų likti stovėti ant kitos antklodės pusės (čia ir pravers pusės pažymėjimas).

 

 1. Karaoke gali būti ne tik smagus vakaro praleidimo būdas, tačiau ir puikus komandinio darbo pavyzdys! Padalinkite vaikus į komandas ir paprašykite surengti mini pasirodymą klasės draugams. Leiskite vaikams patiems pasirinkti dainą, kurią atliks. Įsivaizduokite, juk kažkas galėtų atlikti šokio judesius, kažkas dainuoti, kažkas būti pritariamaisiais vokalais, galbūt kažkas norės suteikti dainai ritmą mušdamas būgnus? Leiskite grupei tarpusavyje susitarti ir pasiruošti pasirodymui. Galite neduoti jokių gairių – juk tai gali būti ir choras, ir instrumentinė muzika, ir šokių pasirodymas, ir mini spektaklis ar krintančių lapų improvizacijos šou! Svarbiausia, tai turėtų būti kūrybos ir atsipalaidavimo pratimas su bendradarbiavimo prieskoniu!

 

 1. Paprašykite vaikų susiskirstyti poromis arba suskirstykite patys. Geriausia, jei tai nebus "patogios poros" (suolo draugai ar geriausi draugai). Paprašykite vaikų atlikti, atrodytų, paprastą pratimą – 60 sekundžių žiūrėti vienas kitam į akis. Jeigu matote, kad tai gali būti per ilgai, pradėkite nuo 30 sekundžių. Tačiau tokiu būdu vaikai ne tik mokysis megzti ir išlaikyti akių kontaktą, bet ir kažkuriame lygmenyje sukurs ryšį su partneriu. Galite paįvairinti pratimą ir paprašyti per tą laiką vienas kitam pasakyti po komplimentą.

 

 1. Priklausomai nuo klasės dydžio šį žaidimą žaiskite viduje arba lauke. Žaidimui reikės vieno įrankio – lanko. Sustatykite vaikus eile ir paprašykite susikibti rankomis. Pirmajam vaikui duokite lanką į laisvąją ranką ir paskelbkite užduotį – perduoti lanką paskutiniajam vaikui eilėje visai eilei vaikų nepaleidžiant vienas kito rankos. Vaikai turi naudoti savo kūnus, kad galėtų perduoti lanką, be to, daug bendrauti ir dirbti komandoje! Galite nuolatos praktikuotis, kad kas kartą šią užduotį atliktumėte vis greičiau!

 

 1. Aukščiausio bokšto statyboms tereikės amerikietiškųjų zefyrų (angl. marshmellows) ir dantų krapštukų ar spageti makaronų. Zefyrus galite keisti kitomis jums prieinamomis priemonėmis – bet ko, kas tiktų statyboms. Pasirūpinkite priemonėmis, suskirstykite vaikus vienodomis komandomis ir nustatę laikmatį paskelbkite statybų pradžią! Svarbu! Jeigu statybų medžiaga pasirinksite zefyrus – jokiu būdu neleiskite vaikams jų valgyti! Pasižiūrėkite kartu, kiek juose cukraus! Ir visi kartu po įspūdingų statybų išmeskite viską į šiukšlių dėžę!

 

 1. Ypatingos istorijos užduotis. Šis žaidimas patiks bet kokio amžiaus vaikams. Visa klasė susėskite ratu. Pasakykite užduotį – kartu klausydamiesi vieni kitų kursite vientisą istoriją. Pradėkite istoriją pirmuoju teiginiu, o vaikai iš eilės turės tęsti, atsižvelgdami į prieš tai paminėtas aplinkybes ir istorijos vingrybes. Tai puikus aktyvaus klausymosi pavyzdys. Istoriją galite pradėti įdomiai ar visai paprastai: vieną kartą gyveno vidutinio dydžio raudonas drambliukas mėlynomis ausimis ir geltonu straubliu; antradienį senelis išėjo į parduotuvę... Nustebsite, kiek vaikai turi fantazijos. Svarbu – šiuo pratimu mokykite ir tolerancijos – nesijuokti iš vienas kito pasakojimo, nepertraukinėti, išklausyti iki galo. Tai gali būti puiki pertraukėlė nuo mokslų, nes fokusą perkelsite į istorijos kūrimą!

 

 1. Kartu pasimokykite pagarbos. Juk taip svarbu pagarba kitam ir pagarba sau. Kartu su vaikais pagaminkite dideles raides ir iš jų ant sienos sudėliokite žodį PAGARBA. Galite kabinti vieną didelį plakatą su užrašytu žodžiu. Padalinkite klasę nedidelėmis komandomis ir paprašykite "šturmuoti smegenis" ir sugeneruoti idėjas, kaip galima rodyti pagarbą tiek kitam, tiek sau pačiam. Žodis ar frazė turėtų prasidėti iš konkrečios žodžio PAGARBA raidės. Pavyzdžiui, pradėkite nuo raidės P. Paprašykite vaikų padiskutuoti ir tarpusavyje grupelėse pasidalinti idėjomis, kaip būti pagarbiam. Kiekviena grupelė galėtų sugalvoti bent po tris pavyzdžius. Tuomet grupelė turėtų išsirinkti vaiką, kuris eis prie raidės ir parašys/pasakys, o Jūs užrašysite žodį ar frazę. Pavyzdžiui – "pakelti ranką norint kalbėti klasėje", "pakelti nukritusį draugo rašiklį" ar kita, ką tik sugalvos vaikai. Taip turėtumėte leisti pasisakyti visoms grupelėms. Beje, pagarbos vaikai mokosi ir dabar – kantriai laukdami savo eilės. Galite pratimui skirti laiko kas dieną, t.y. vieną dieną apžvelgti po vieną raidę.

 

 1. Atšvęskite Heloviną (dar vadinamą Šiurpnaktį) kartu! Paskutinę savaitės dieną prieš pat atostogas surenkite Holouvino vakarėlį savo klasėje. Padalinkite vaikus į tris grupes (atsižvelkite į klasės dydį) ir padalinkite atsakomybes už vakarėlio organizacinius darbus – duokite kiekvienai grupei po užduotį: viena grupė bus atsakinga už dekoracijas, kita grupė – už maistą, trečioji – už žaidimus. Leiskite grupėms dirbti ir bendrauti tarpusavyje, pasitarti, susitarti ir pasidalinti atsakomybėmis bei kartu pasiekti rezultato! Jeigu matote, kad vaikai per maži ar trūkstate tam laiko, užduotį galite perkelti kalėdiniam vakarėliui suruošti arba supaprastinti. Pavyzdžiui, teoriškai sugalvoti kaip puoštų klasę – galbūt gali kartu nupiešti, surašyti, pririnkti iškarpų ir pristatyti visai klasei (kaip pjaustytų moliūgus, jei jų būtų, ką kabintų ant lubų ir pan.) Galbūt vaišintų visus moliūgų sriuba arba keptų sausainius-nukirptus pirštus? Gal siūlytų žaisti siaubo kambarį, o gal stalo žaidimus? Svarbu – išlaisvinkite vaizduotę ir leiskite patiems susitarti.

Bendradarbiavimo temą vaikams šiemet pristato Lietuvos vyrų golbolo rinktinės nariai:

1 video: https://www.youtube.com/watch?v=i9or3elyG7I&list=PLLvfSd0yp_8WTGAnEhnZDxELDfIrsqeNb&index=22

2 video: https://www.youtube.com/watch?v=rBFddBqTjmY&list=PLLvfSd0yp_8WTGAnEhnZDxELDfIrsqeNb&index=18

3 video: https://www.youtube.com/watch?v=jR5kNlhQ9q4&list=PLLvfSd0yp_8WTGAnEhnZDxELDfIrsqeNb&index=19

4 video: https://www.youtube.com/watch?v=zaYxsGFWYf8&list=PLLvfSd0yp_8WTGAnEhnZDxELDfIrsqeNb&index=20

5 video: https://www.youtube.com/watch?v=5SG5cEu5sVA&list=PLLvfSd0yp_8WTGAnEhnZDxELDfIrsqeNb&index=21