Apie mus
Naujienos
OK narių naujienos
Renginiai
Konkursai
OVUP
KFU

Programos "Olimpinė karta" apdovanojimai

Programos "Olimpinė karta" apdovanojimai

Programoje "Olimpinė karta" dalyvaujančių įstaigų pedagogai, administracijos atstovai, mokiniai, ugdytiniai, tėvai ir kiti bendruomenės nariai savanoriškai vykdo veiklas, organizuoja renginius, išvykas, stovyklas, ieško naujų ir įdomių būdų, kaip skleisti Olimpines idėjas. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas kiekvienais metais kviečia siųsti informaciją apie puikiai dirbančius pedagogus, mokyklas ir ikimokyklines įstaigas, įgyvendintus projektus ir renginius, kilnius bendruomenės narių poelgius.

Apdovanojimų kategorijos:

- Metų pedagogas. Mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogas, darbuotojas, kuris praėjusiais metais buvo ypač aktyvus, dalyvavo programos “Olimpinė karta” veiklose, organizavo renginius, skatino visus įsitraukti į programos veiklas, įkvėpė sportuoti ir skleidė olimpinę dvasią.

Apdovanojimas bus skirtas vienam mokyklos ir vienam ikimokyklio ugdymo įstaigos pedagogui.

- Metų olimpinė įstaiga. Mokykla ar ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri visus praėjusius metus gyveno Olimpiniu ritmu, dalyvavo akcijose ir renginiuose, aktyviai integravo olimpizmą į mokomuosius dalykus (mokykloms), rengė konkursus, įtraukė kitas įstaigas į savo veiklas, skleidė Olimpines idėjas savo įstaigoje ir už jos ribų.

Apdovanojimas bus skirtas vienai mokyklai ir vienai ikimokylinio ugdymo įstaigai.

- Metų projektas. Praėjusiais metais įgyvendinote įdomų ir naujovišką renginį, suorganizavote konkursą, stovyklą ar žygį, surengėte ekskursiją ar kitą įdomią veiklą. Džiaugiatės suorganizuotos veiklos rezultatais ir manot, kad tai puikus pasiekimas.

Apdovanojimas bus skirtas vienai mokyklai ir vienai ikimokyklinio ugdymo įstaigai. 

- Metų kilnus poelgis. Pedagogas, mokinys, ugdytinis, įstaigos bendruomenės narys, partneris, kuris savo darbu, pagalba kitiems, sąžiningumu nusipelnė būti paminėtas ir apdovanotas. Pasidžiaukime puikiais žmonėmis, kurie yra pavyzdys visiems!

Metų pedagogo ir metų olimpinės įstaigos nominacijos paraiškos forma:

https://forms.office.com/r/16kbRa4AHM

Metų projekto nominacijos paraiškos forma:

https://forms.office.com/r/CBQ1t2iEpg

Metų kilnaus poelgio nominacijos paraiškos forma:

https://forms.office.com/r/tjp1Bi8wtR

Paraiškas kviečiame teikti iki balandžio 1 d. 

Apdovanojimų nuostatos