Apie mus
Naujienos
OK narių naujienos
Renginiai
Konkursai
OVUP
KFU

"Kiekvienas mokytojas turi tobulėti – ne dėl to, kad nėra geras, o dėl to, kad būtų dar geresnis“ (Dylan Wiliam)

"Kiekvienas mokytojas turi tobulėti – ne dėl to, kad nėra geras, o dėl to, kad būtų dar geresnis“ (Dylan Wiliam)
Vilkaviškio vaikų lopšelis darželis ,,Buratinas“ sukvietė ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo švietimo pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Idėjų gniūžtė - 2017“, skirtoje sporto metams.Konferencija buvo organizuojama įgyvendinant įstaigos metinį veiklos planą ir respublikinį vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektą ,,Olimpinė karta“. Konferencijos tikslas ir uždaviniai - stiprinti pedagogų gebėjimą formuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos svarbos suvokimą, suteikti pedagogams teorinių žinių apie sveikos gyvensenos sampratą, pristatyti sėkmingų sveikatos ugdymo, aktyvaus judėjimo praktinės veiklos pavyzdžių, padėti formuoti(s) vertybines sveikatos nuostatas."Boružiukų" grupės ugdytiniai, pedagogės Irma Norkevičienė, Viktorija Dėdynienė susirinkusiuosius prasmingam darbui nuteikė menine muzikine kompozicija. Sveikinimo žodį tarė įstaigos direktorė Danutė Žilinskienė, kalbėjo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Elena Šventoraitienė, Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos andragogė Gintarė Venckienė. Pranešimą ,,Judėjimo džiaugsmas Vilkaviškio vaikų lopšelyje – darželyje ,,Buratinas“ skaitė Angelė Burkšaitienė, olimpinio ugdymo įstaigoje koordinatorė, vyresnioji grupės auklėtoja. ,,Olimpinės kartos“ narės iš Jurbarko vaikų lopšelio – darželio „Nykštukas“ Irena Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Giedrė Totoraitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė buvo parengusios pranešimus ,,Su olimpine ugnele širdyse“ ir ,,Pavasario vėjas“. Praktinė veikla vyko trijose darbo grupėse, kuriose pedagogai pristatė 65 metodus: demonstravo olimpinių šakų, relaksacinius, imitacinius, kūrybinius žaidimus, kurie atspindėjo konferencijos tikslus ir uždavinius. Darbo grupėse moderavo pedagogės metodininkės: Lina Bakaitienė, Rita Bartuškienė, Lina Benekoraitienė, Irma Norkevičienė, Edita Setkauskienė, Birutė Sabaliauskienė. Muzikos salėje auditorijai metodus „Muzikinė relaksacija“ ir lėlių spektaklį ,,Kiškiuko Olimpiuko šeima“ pristatė meninio ugdymo pedagogė metodininkė Raimonda Kurauskienė ir olimpinį ugdymą įstaigoje koordinuojanti grupė. Pedagogai patobulino profesinę kompetenciją: mokymo (si) proceso valdymo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems, mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo, bei bendrąją kompetenciją: asmeninio veiksmingumo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms. Konferencijos dalyviai įgijo teorinių žinių apie sveikos gyvensenos komponentus, pasidalino geraja darbo patirtimi, patyrė sėkmę, praplėtė tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Kiekvienas dalyvis gavo elektroninę konferencijoje pristatytų metodų knygą. Konferencijos koordinatorė, lopšelio – darželio ,,Buratinas“ direktorės pavaduotoja ugdymui Lilija Navikienė visus pakvietė respublikinės metodinės - praktinės konferencijos „Idėjų gniūžtė -2017” refleksijai. Minčių žemėlapyje pateikti penki klausimai sulaukė daugybės nuoširdžių, profesionalių atsakymų, kuriuose atsispindėjo konferecijos dalyvių džiaugsmas dėl įgytos naujos patirties, išsipildžiusių lūkesčių, susidomjimas ,,Olimpinės kartos” projekto veikla, nusiteikimas savo įstaigose daugiau dėmesio skirti aktyvios gyvenimo pozicijos formavimui. Lilija Navikietė maloniai kvietė institucijas įsitraukti į LTOK projektą „Olimpinė karta“ įgyvendinimo veiklą ir kartu bendradarbiaujant diegti vaikams olimpizmo idealus, olimpines vertybes. Konferencijos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja gausiai susirinkusiems pedagogams iš Vilkaviškio, Marijampolės, Šakių, Kazlų Rūdos, Jurbarko rajonų, partneriams: Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybai, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Vilkaviškio krašto laikraščiui ,,Santaka“.Birutė Sabaliauskienė, Vilkaviškio vaikų lopšelio – darželio ,,Buratinas“ olimpinį ugdymą koordinuojančios komandos narė.