Apie mus
Naujienos
OK narių naujienos
Renginiai
Konkursai
OVUP
KFU

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „MAŽIEJI „PURIENOS“ ATLETAI“

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „MAŽIEJI „PURIENOS“ ATLETAI“

2021 m. gruodžio mėnesį baigtas įgyvendinti projektas „Mažieji „Purienos“ atletai“, kurį finansavo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Projekto tikslas - ugdyti vaikų fizinio raštingumo pradmenis, formuojančius tinkamą požiūrį į fizinį aktyvumą ir jo realizavimą kasdienėje veikloje, diegti olimpizmo idealus, kultūrą, supažindinant su lengvosios atletikos sporto šaka. Projekto veiklomis siekta išbandyti olimpinės sporto šakos lengvosios atletikos rungtis, suteikti žinių apie Lietuvos olimpinius čempionus, sudaryti sąlygas bendruomenės nariams susipažinti su pagrindiniais olimpizmo principais ir vertybėmis, skleisti olimpizmo idėjas taip pat didinti vaikų motyvaciją užsiimant aktyvia fizine veikla, ugdyti poreikį kiekvienam ugdytiniui dalyvauti sportinėse veiklose, džiaugtis bendra komandine veikla. Į projekto veiklas įsitraukė 95 ugdytiniai, kitas lopšelio-darželio personalas. Organizuotos dvi edukacinės išvykos į Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrą, jose dalyvavo 5-6 m. amžiaus vaikai. Populiarinant olimpines idėjas, formuojant fizinius gebėjimus organizuotos netradicines judrios veiklos: sportinė pramoga „Linksmosios estafetės“, iššūkis „Sportuok ant takelio aplink mylimą darželį“. Inicijuoti pokalbiai-edukacijos ,,Sportas kasdienėje veikloje“, „Kodėl reikia sportuoti“, „Stebiu žaidynes pro olimpinius akinius“, diskusijos, ,,minčių lietus“ vyresnių grupių ugdytiniams temomis ,,Kodėl svarbu būti draugišku“, „Draugiškumas ir pagalba sporte“ ir pan. Lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvavo kūrybinių darbų parodoje ,,Lengvoji atletika – visų sporto šakų karalienė“. Projekto baigiamasis renginys - lengvosios atletikos dieną ,,Aukščiau, greičiau, tvirčiau“. Už skirtas lėšas įsigyta sportinio inventoriaus judriai veiklai: kliūčių ruožas, vikrumo kopetėlės – barjeriukai, diskai mėtymui, ieties pakaitalai, skraidyklės.

Galerija