Apie mus
Naujienos
OK narių naujienos
Renginiai
Konkursai
OVUP
KFU

Šalies mokytojų ir mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencija „Mano Olimpas“

Šalies mokytojų ir mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencija „Mano Olimpas“
Šalies mokytojų ir 5-12 klasių mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencija „Mano Olimpas“ - tradicinis renginys, kurį organizuoja Kauno šv. Kazimiero progimnazija ir Kauno Maironio universitetinė gimnazija.Konferencija yra trečiojo Olimpinio švietimo kongreso sudėtinė dalis. Konferencijos globėjai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos Sporto muziejus. Mokinių intelektinių ir kūrybinių galių išraiška per sportą bei olimpines vertybes – ideali ir novatoriška bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo forma. Kūno kultūra, kaip bendrosios kultūros dalis, – neatsiejama nuo visuomenės raidos ir apima pedagogikos, psichologijos, fiziologijos, istorijos, etikos bei kitų mokomųjų dalykų sferas. Todėl ši konferencija skiriama ne tik kūno kultūros mokytojams, tačiau visiems pedagogams, gebantiems mokinio širdyje auginti gerumą, kilnumą, svajonę, siekį visapusiškai tobulėti, varžytis ir pirmauti visose gyvenimo srityse, kurie kūrybingai ir kompetentingai integruoja ugdymo procesą, suteikdami mokiniams veiklos ir pergalės džiaugsmą.